Dozynki Koncert Wycieczka Festyn P1310959 P1320346 P1320940 P1330423 DSC_1366 IMG_3800 IMG_3805 IMG_3810 P1300372 P1310813

Henryki 2024- Zapytanie ofertowe na wynajem ogrodzenia przenośnego

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

                        ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z/s w Lubaniu zaprasza do składania ofert w zakresie wykonania usługi wynajmu ogrodzenia przenośnego na imprezę masową „HENRYKI 2024” w dniach 29-30 czerwca 2024 roku w Henrykowie Lubańskim

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań, NIP 613-151-58-83, REGON: 020404130   tel. 75 648 07 44

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wynajmu barierek ogrodzeniowych typu lekkiego (rozładunek i załadunek, transport) na imprezę masową „HENRYKI 2024” w dniach 29-30 czerwca 2024 roku w Henrykowie Lubańskim

2.       

- OGRODZENIE PRZENOŚNE TYPU LEKKIEGO 200 MB (2,5 MB X 80 szt.) – wymagany rozładunek docelowy oraz załadunek zwrotny ogrodzenia

 

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin dostawy: 29 czerwca 2024 r., termin odbioru 1 lipca 2024 r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Oferta powinna zawierać: - cenę brutto za całość wykonanej usługi w tym cenę ryczałtową za transport ; - powinna być opatrzona pieczątką firmową - datę sporządzenia - adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres poczty elektronicznej - czytelny podpis wykonawcy.

 

V.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gokis@luban.ug.gov.pl, poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań do dnia 3 czerwca 2024 r. do godz. 12:00

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej i najatrakcyjniejszej oferty dla Zamawiającego.

 

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZLECENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie powiadomiony pocztą elektroniczną przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami są: Justyna Antoszewska – 500 162 888,

 

 

 

Prev
Czerwiec 2024
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30