Dozynki Koncert Wycieczka Festyn P1310959 P1320346 P1320940 P1330423 DSC_1366 IMG_3800 IMG_3805 IMG_3810 P1300372 P1310813

Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

REGULAMIN KONKURSU NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

 

I Organizator

 

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu z siedzibą w Lubaniu , ul . Dąbrowskiego 18.

 

II Cele konkursu 

 

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji świątecznych a także kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastyczno-technicznych dzieci i młodzieży.

 

III Warunki uczestnictwa

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Lubań

2. Do konkursu uczestnicy zgłaszają pracę wykonaną przez całe rodziny (rodzice , dziadkowie lub opiekunowie z dziećmi lub wnukami).

3. Szopkę należy opatrzyć metryczką zawierającą : imiona i nazwiska autorów, miejsce zamieszkania , telefon kontaktowy lub mail.

4 . Szopki muszą nawiązywać w swej treści do ewangelicznego wydarzenia , jakim było Boże Narodzenie.

5. Przedmiotem rywalizacji konkursowej jest wykonanie przestrzennej szopki betlejemskiej. Szopki muszą być wykonane ręcznie i nie mogą zawierać gotowych elementów, dostępnych w handlu. Szopki powinny mieć charakter przestrzenny (tzn. nie może to być praca narysowana na kartce papieru).

6. Szopki mogą zawierać elementy ruchome.

7. Prace konkursowe należy dostarczyć do Gminnych Bibliotek w Pisarzowicach, Radogoszczy lub Radostowie albo do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lubaniu do 13 grudnia 2022 r.

8. Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą przez Komisję Konkursową, wybraną przez Organizatora. Oceniać będzie ona wartości artystyczne prac i ciekawy pomysł. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wygranej przez kontakt telefoniczny oraz mailowy.

9. Ekspozycja wszystkich konkursowych prac zorganizowana zostanie podczas Jarmarku w Henrykowie w terminie 17 grudnia 2022 r.

10. Spośród uczestników konkursu komisja wyłoni 3 laureatów, którzy otrzymają nagrody rzeczowe. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Jarmarku w Henrykowie w dn. 17 grudnia 2022r.

 

IV Postanowienia ogólne

 

1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2018 poz. 1000  ) przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu ul. Dąbrowskiego 18,  w celu przeprowadzenia konkursu.

2. Uczestnik zezwala na udostępnienie wizerunku na portalu społecznościowym i stronie internetowej prowadzonej przez GOKiS.

3.Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów dostarczonych do konkursu do działań informacyjno-promocyjnych.

4.Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

5.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

 

Prev
Czerwiec 2024
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30