Dozynki Koncert Wycieczka Festyn P1310959 P1320346 P1320940 P1330423 DSC_1366 IMG_3800 IMG_3805 IMG_3810 P1300372 P1310813

Przegląd Pieśni Patriotycznych

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

REGULAMIN PRZEGLĄDU PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

 

I. Organizator:
                            Gminny Ośrodek  Kultury i Sportu w Lubaniu

II. Cele:

·   Promowanie talentów i  umożliwienie prezentacji umiejętności wokalnych  lokalnej społeczności.

·   Wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej.

·   Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych.

·    Popularyzowanie pieśni o tematyce patriotycznej.

III. Termin i miejsce:

 Przegląd odbędzie się  10  listopada 2022 r.  (czwartek),  o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Kościelniku.

IV. Uczestnicy:

            1. Uczestnikami Konkursu mogą być soliści lub grupy wokalne.

            2. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych ( również spoza terenu  gminy wiejskiej

                Lubań).

 

V. Zasady Konkursu:

 

1.       Uczestnicy wykonują  dwa utwory o charakterze patriotycznym.

2.       Prezentacja utworów wyłącznie w języku polskim z podkładem muzycznym, z akompaniamentem na żywo lub  a’cappella.

3.       Podkładem muzycznym może być nagranie na nośniku elektronicznym pendrive lub płycie CD.

4.       Organizator przeglądu zapewnia  nagłośnienie.

5.       Czas występu jednego zespołu łącznie nie może przekraczać 10 minut.

6.       Karty zgłoszeń do Konkursu  należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie  do  19.10.2022 r.  do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lubaniu lub do bibliotek gminnych w Pisarzowicach, Radogoszczy, Radostowie bądź przesłać na adres e-mail: gokis@luban.ug.gov.pl
 

7.        Występy uczestników oceni powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.

8.       Komisja wyłoni  laureatów w następujących kategoriach wiekowych:

·         Dzieci- przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych

·         Młodzież-uczniowie szkół ponadpodstawowych  w wieku do lat 18

·         Dorośli

9.       Jury przyzna nagrody rzeczowe za  pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej. Decyzja Komisji   jest ostateczna i nieodwołalna.

   

VI. Postanowienia końcowe

 

1.       Uczestnicy Przeglądu akceptując regulamin, wyrażają jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych. Wykonane zdjęcia zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora www.gokisluban.pl , www.facebook.com/GOKiSBibliotekaRadogoszRadostowPisarzowice/ oraz  w prasie lokalnej.

2.       Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

                    
                            3.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Konkursu.

                           
4.    Organizator  zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu  w przypadku małej liczby     

                                   chętnych do udziału w przeglądzie.

 


Prev
Kwiecień 2024
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30