Czytelnik Roku 2023 wybrany

Wyłoniliśmy laureatów konkursu Czytelnik Roku 2023, osoby które najczęściej odwiedzały nasze biblioteki gminne i wypożyczyły największą ilość książek. Nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach wiekowych: I- dzieci w wieku 5-9 lat, II- dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat oraz kategoria III – dorośli czytelnicy.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom:

Jagodzie Cieniuch, Kornelii Kałużyńskiej i Pani Zofii Tokarz, które uzyskały tytuł Czytelnika Roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pisarzowicach,
Pani Marioli Januszewicz i  Lence Ryś-Bakalarz, najlepszym czytelniczkom w Bibliotece Publicznej w Radogoszczy,
Pani Danucie Szafran i Hani Wójcik - laureatkom w Bibliotece Publicznej  w Radostowie.

Zwyciężczyniom gratulujemy i życzymy, aby zawsze znalazły czas na pasjonującą  lekturę. Zapraszamy do dalszego, aktywnego korzystania z naszych bibliotek.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025