Przegląd Kolęd i Pastorałek

      REGULAMIN  PRZEGLĄDU KOLĘD I PASTORAŁEK

 Henryków Lubański 17.12.2022

 

 


 

I. ORGANIZATOR


Organizatorem przeglądu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.

 

II.  CELE


1. Promocja lokalnych twórców i wykonawców.
2. Pielęgnacja tradycji śpiewania kolęd i pastorałek.
3. Pobudzanie twórczych zainteresowań młodego pokolenia.

 


III. WARUNKI UCZESTNICTWA


1.Uczestnikami mogą być dzieci, młodzież, dorośli ( również spoza terenu Gminy Lubań).
2. Uczestnikami mogą być soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno – instrumentalne, chóry.

3. Uczestnicy wykonują 2 kolędy lub pastorałki. Może być prezentowana własna twórczość oraz piosenki bożonarodzeniowe.

4. Czas występu nie może być dłuższy niż 8 minut.

5. Dopuszczalne jest wykorzystanie podczas występów  podkładów muzycznych jedynie z linią melodyczną (instrumentalne).

 


IV. CZAS I MIEJSCE


1.Przegląd odbędzie się podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego  17 grudnia 2022 r. o godz. 11.00  na placu rekreacyjnym w Henrykowie Lubańskim.

 


V. ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW


1. Karty zgłoszeń należy składać do  13 grudnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań lub w bibliotekach gminnych w Pisarzowicach, Radogoszczy, Radostowie lub wysłać na adres:

gokis@luban.ug.gov.pl

 

VI. NAGRODY

 

 

1.      Przegląd ma charakter bezkonkursowy.

 

2.      Uczestnicy otrzymają pamiątkowe statuetki.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Uczestnicy Przeglądu akceptując regulamin, wyrażają jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych (wykonane zdjęcia zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora www.gokisluban.pl       https://www.facebook.com/GOKiSBibliotekaRadogoszRadostowPisarzowice/  oraz  w prasie lokalnej).

2 . Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.