Gminny Przegląd Kolęd

 REGULAMIN  X GMINNEGO PRZEGLĄDU KOLĘD I PASTORAŁEK
 Henryków Lubański 18.12.2021


 ORGANIZATOR

Organizatorem przeglądu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.

CELE

Promocja lokalnych twórców i wykonawców.
Pielęgnacja tradycji śpiewania kolęd i pastorałek.
Pobudzanie twórczych zainteresowań młodego pokolenia.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikami mogą być dzieci, młodzież, dorośli niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania.
Uczestnikami mogą być soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno – instrumentalne, chóry.
Uczestnicy wykonują 2 kolędy lub pastorałki. Może być prezentowana własna twórczość oraz piosenki bożonarodzeniowe.
Czas występu nie może być dłuższy niż 8 minut.
Dopuszczalne jest wykorzystanie podczas występów  podkładów muzycznych jedynie z linią melodyczną (instrumentalne).

CZAS I MIEJSCE

Przegląd odbędzie się 18 grudnia 2021 r. o godz. 11.00  na placu rekreacyjnym w Henrykowie Lubańskim.

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

Karty zgłoszeń należy składać do  10 grudnia 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań lub w bibliotekach gminnych w Pisarzowicach, Radogoszczy, Radostowie lub wysłać na adres:
gokis@luban.ug.gov.pl

Przegląd ma charakter bezkonkursowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Uczestnicy Przeglądu akceptując regulamin, wyrażają jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych (wykonane zdjęcia zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora www.gokisluban.pl  oraz na portalu społecznościowym facebook).
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie

KARTA ZGŁOSZENIA
X Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek
18.12.2021 Henryków Lubański
1.    Nazwa zespołu

            ............................................................................................................
 

2.    Instytucja delegująca

            ..............................................................................................................

3.    Prezentowany repertuar –2 tytuły

            ................................................................................................................

            ................................................................................................................

4.    Imię i nazwisko opiekuna/kierownika zespołu, telefon oraz adres e-mail.

            ................................................................................................................

5.    Ilość osób uczestniczących w Przeglądzie

            ...............................................................................................................


Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2018 poz. 1000  ) przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu ul. Dąbrowskiego 18,  w celu stworzenia listy uczestników i organizacji  przeglądu. Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczyPodpis