Dozynki Koncert Wycieczka Festyn P1310959 P1320346 P1320940 P1330423 DSC_1366 IMG_3800 IMG_3805 IMG_3810 P1300372 P1310813

Konkurs Czytelnik Roku 2020

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Gminna Biblioteka Publiczna w Pisarzowicach oraz jej filie w Radostowie i Radogoszczy  zapraszają do udziału w konkursie  na „Najlepszego Czytelnika Roku 2020”. Wystarczy tylko jak najczęściej odwiedzać Biblioteki, wypożyczać książki i czytać.

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2020

I. Cele konkursu
Promocja czytelnictwa
Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
Popularyzacja książki i biblioteki w lokalnym środowisku


II. Zasady konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pisarzowicach oraz jej filie w Radostowie i Radogoszczy.
2. Konkurs ma charakter otwarty.
3. Uczestnikami konkursu są wszyscy  czytelnicy  Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisarzowicach oraz jej filii.
4. Pracownicy bibliotek  oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lubaniu nie mogą brać udziału w Konkursie.
5. Jeżeli czytelnik nie wyraża zgody na udział w konkursie, powinien zgłosić ten fakt u bibliotekarza.
6. Czas trwania konkursu – od 2 stycznia do 30 listopada 2020 r.
7. Ocenie konkursowej podlegają:

- aktywność czytelnicza uczestników Konkursu, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek
- terminowość oddawania książek przez czytelnika

Podstawą do wyłonienia Czytelnika Roku 2020 będzie największa liczba wypożyczonych książek ( bez prolongat), potwierdzona wydrukiem z systemu bibliotecznego MAK+ .

8. Komisja Konkursowa w poszczególnych bibliotekach wyłoni Najlepszych Czytelników  Roku 2020  w trzech kategoriach wiekowych:

 I kategoria - czytelnicy  w wieku 5-9 lat
II kategoria - czytelnicy w wieku 10-18 lat
III kategoria– czytelnicy wieku  powyżej 18 roku życia

7.  W każdej z bibliotek, spośród czytelników każdej kategorii wiekowej,  Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni Laureatów. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w grudniu 2020 r. Laureaci otrzymają nagrody książkowe oraz rzeczowe. O terminie wręczenia nagród zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie bądź mejlowo.

III. Postanowienia końcowe
1.    Dane osobowe Uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby Konkursu tj. w celu wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz nagrodzenia Laureatów.
2.    Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej www.gokisluban.pl oraz na    www.facebook.com/BibliotekaRadogoszRadostowPisarzowice.
3.    Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.
4.    Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w regulaminie Konkursu.
5.    Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają  pracownicy bibliotek.

Prev
Wrzesień 2020
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30