Dozynki Koncert Wycieczka Festyn P1310959 P1320346 P1320940 P1330423 DSC_1366 IMG_3800 IMG_3805 IMG_3810 P1300372 P1310813

Pozyskano środki na realizację projektu

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Pozyskano środki na realizację projektu p.n.: „Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Henrykowie Lubańskim – przebudowa budynku poszkolnego na Centrum Kultury na terenie Gminy”
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 
Operacja p.n.: „Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Henrykowie Lubańskim – przebudowa budynku poszkolnego na Centrum Kultury na terenie Gminy” realizowana jest na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy nr 00013-65170-UM0110022/18 podpisanej pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego, a Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w dniu 31 stycznia 2019 r.

Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” realizowana jest w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”.

Wniosek o dofinansowanie Projektu złożono 27 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Projekt uzyskał akceptację - przyznano środki finansowe na realizację inwestycji w wysokości 500 000,00 zł, co stanowi do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Celem Projektu jest wzbogacenie oferty kulturalnej i stworzenie warunków do zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Lubań dzięki przebudowie budynku poszkolnego na Centrum Kultury. Po zrealizowaniu inwestycji będą prowadzone różnego rodzaju zajęcia dodatkowe i inicjatywy społeczne.

Projekt pozyskał dofinansowanie w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt p.n. .: „Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Henrykowie Lubańskim – przebudowa budynku poszkolnego na Centrum Kultury na terenie Gminy”, przewiduje: wykonanie robót budowlanych, instalacji elektrycznych i wykonanie części sanitarnych.

Wartość wskaźnika, który zostanie osiągnięty w wyniku realizacji Projektu to: obiekty budowlane pełniące funkcje kulturalne, w tym świetlice i domy kultury, liczba obiektów przebudowanych: 1 obiekt.Prev
Sierpień 2019
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31