Dozynki Koncert Wycieczka Festyn P1310959 P1320346 P1320940 P1330423 DSC_1366 IMG_3800 IMG_3805 IMG_3810 P1300372 P1310813

Praca w świetlicach wiejskich

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
OGŁOSZENIE O MIEJSCACH PRACY – OPIEKUNOWIE ŚWIETLIC

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu informuje o wolnych miejscach pracy
w świetlicach wiejskich:

- Pisarzowice 277
- Nawojów Łużycki 76
- Mściszów 86

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie

Czas zatrudnienia: od 11.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
Pisarzowice – 31 godzin miesięcznie
Nawojów Łużycki 76 - 14 godzin miesięcznie
Mściszów 86 - 14 godzin miesięcznie


I. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,
-  korzystanie z praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych,
- sumienność, uczciwość, dyspozycyjność
- umiejętność współpracy ze społecznością lokalną,
- wysoka kultura osobista
- komunikatywność
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie powierzonych obowiązków

II. Zakres wykonywanych zadań:

- Należyte zabezpieczenie powierzonego sprzętu przed zniszczeniem i kradzieżą.
- Należyte zabezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej (pozamykanie okien oraz drzwi wejściowych, a także pomieszczeń wewnątrz budynku świetlicy).
- Protokolarne przekazywanie i odbieranie świetlicy wraz z wyposażeniem, zgodnie z otrzymanymi dokumentami.
- Każdorazowe sprawdzanie stanu technicznego świetlicy oraz sprzętu przed i po przekazaniu świetlicy.
- Utrzymanie porządku i czystości w świetlicy oraz innych pomieszczeniach związanych z jej funkcjonowaniem.
- Zgłaszanie potrzeby wywozu nieczystości płynnych lub stałych.
- Natychmiastowe zgłaszanie powstałych awarii, usterek i włamań.
- Zgłaszanie potrzeb zakupu materiałów, sprzętu i środków czystości.

III. Wymagane dokumenty:


- życiorys (CV)
- podanie

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań, lub pocztą elektroniczną na adres email gokis@luban.ug.gov.pl lub pocztą tradycyjną w terminie do dnia 09.01.2019 r.
W podaniu proszę wskazać świetlicę wiejską, w której chcieliby Państwo pracować.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacje: tel. 75 648 07 44.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: podanie, CV, powinny być opatrzone klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.Prev
Czerwiec 2019
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30