Biblioteka gminna

Nadrzędnym celem Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisarzowicach i jej filii w Radogoszczy i Radostowie jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa lokalnego, upowszechnianie wiedzy, a także rozwój czytelnictwa i  kultury .
W bibliotekach organizowane są lekcje biblioteczne, spotkania autorskie , zajęcia plastyczne, teatralne i czytelnicze dla dzieci. Na stałe w kalendarz działań wpisały się Ferie i Wakacje w Bibliotece.
Do dyspozycji czytelników są  stanowiska komputerowe z darmowym dostępem do internetu, drukarka oraz ksero.
Oprócz ciekawego księgozbioru, w ofercie mamy również czasopisma dla różnych grup wiekowych oraz audiobooki.
 
Założenia ogólne pracy biblioteki:

• Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów
• Systematyczne uzupełnianie księgozbioru, poprzedzone analizą potrzeb czytelników oraz śledzeniem najnowszych trendów wydawniczych.
• Prace związane z ubytkowaniem i konserwacją księgozbioru.
• Świadczenie bezpłatnych usług dla czytelników : komputery z dostępem do internetu, drukowanie , skanowanie.
• Popularyzacja książki, czytelnictwa i biblioteki w środowisku.
• Szeroka działalność kulturalno-oświatowa: organizacja i współorganizacja imprez, uroczystości, zajęć, spotkań autorskich, lekcji bibliotecznych, wycieczek, konkursów.
• Eksponowanie rocznic literackich, regionalnych i historycznych.
• Współpraca z samorządem lokalnym, ze szkołami i innymi instytucjami znajdującymi się na terenie gminy oraz Miejską i Powiatową Biblioteką w Lubaniu.
• Udział biblioteki w programach:
- ORANGE dla bibliotek,
- KRASZEWSKI- komputery dla bibliotek,
- Kontynuacja zadania JESTEŚMY ON-LINE- katalogowanie książek w systemie MAK+
- "IKONKA", którego celem jest bezpłatne udostępnienie Internetu