O nas

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu funkcjonuje od 1 stycznia 2007 r., a jego siedziba mieści się w budynku Urzędu Gminy.

W skład Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Pisarzowicach i jej Filie w Radogoszczy i Radostowie. Ośrodek administruje pięcioma świetlicami wiejskimi, w których odbywają się imprezy okolicznościowe i kulturalne.

Przy ośrodku działają zespoły folklorystyczne Marysieńki , Cisowianki i Cisowianeczki.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu organizuje przeglądy, konkursy, imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne; prowadzi zajęcia artystyczne i koła zainteresowań dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Lubań; popularyzuje czytelnictwo; Do największych organizowanych cyklicznie imprez plenerowych GOKiS należą Ogólnopolskie Imieniny Henryka, Henryki i Henrykowa w Henrykowie Lubańskim oraz Dożynki Gminne.

 

PRACOWNICY GOKiS-u:  

Dyrektor - Justyna Antoszewska        

pokój 29, tel. 75 648 07 44 

Główny Księgowy - Beata Litwin 
pokój 29, tel. 75 648 07 44 
Bibliotekarz, instruktor kultury - Monika Sawicka
Biblioteka Pisarzowice, tel. 75 722 36 32
Bibliotekarz, instruktor kultury - Renata Grubizna
Biblioteka Radogoszcz, tel. 75 721 70 10
Bibliotekarz, instruktor kultury - Iwona Janikowska
Biblioteka Radostów, tel 75 722 19 79